Envanterler

ENVANTERLER

  • Beck Depresyon Envanteri
  • Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği
  • ACE Travma Ölçeği