Nörogelişimsel Testler

NÖROGELİŞİMSEL TESTLER

  • Bender Gestalt Görsel Motor Testi

  • Koppitz İnsan Çizimi Testi

  • Peabody Resim-Kelime Testi

  • Attentioner Dikkat Geliştirme Programı

15 oturun ve 5 aile oturumundan oluşmaktadır.

Her oturum 40-60 dk sürmektedir.

Bireysel veya grup şeklinde uygulanmaktadır.

Bu programın amacı, dikkatin yürütücü işlevi olan odaklanma, bölünmüş dikkat ve zamanlamayı geliştirmektir.