Hakkımızda

Uzman Klinik Psikolog Özlem ŞEN

Uzman Klinik Psikolog Özlem ŞEN İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden Yüksek Onur Derecesi ile diplomasını almaya hak kazanmış, mezun olduğu yıl İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek lisansını tamamlamıştır. Klinik psikoloji programı kapsamında bitirme projesini “Medyanın Çocukların Gelişimi Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin İncelenmesi” üzerine tamamlamıştır.

Yüksek Lisans eğitimi sırasında Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı eğitimlerini sürdürürken eşzamanlı olarak Yrd. Doç. Dr. Özlem Gökmoğol tarafından verilen süpervizyon eğitimlerini tamamlamıştır.  İleri Düzey İngilizce ve B1.3 düzeyinde Almanca bilmektedir.  

Lisans ve yükseklisans eğitimi boyunca alana yönelik teorik birikimini arttırmak ve pratik deneyimler edinebilmek için çeşitli stajlar yapmıştır. Zorunlu stajlarını Boğaziçi Üniversitesi Öğrenme ve Gelişim Laboratuvarı ve Ayvalık Devlet Hastanesi’nde tamamlamış, Gönüllü stajında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin AMATEM, Poliklinik servisi, B1 servisi ve Çocuk Ergen Polikliniğinde gözlem ve pratik imkanı bulmuştur.

Lisans yıllarında takım arkadaşlarıyla psikoloji alanında çalışmalar yapmış ve 20.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde “ Can you control your future? “ adlı çalışmaları yayınlanmıştır. 

18.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresine katılmış olup, “Travma Gruplarıyla Gönüllü Psikolog Olarak Çalışma ve Bunların Yaratabileciği İkinci Travma” çalışma grubuna katılmıştır.

19.Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Uzm. Psk. Pınar ÖZBEK’in “Genç Yetişkinlerde Öz Farkındalık ve Geliştirilmesi: Yöntem Dağarcığı Oluşturma, Program Tasarlama ve Uygulama Süreçleri” çalıştayına ,aynı zamanda Davranış Bilimleri Enstitüsü kurucusu Emre Konuk’ un “Terapist Hataları: Bir Danışanı Kaybetmenin Bin Bir Yolu” konulu çalıştayına  katılım göstermiştir. Yar. Doç. Dr. Oytun ERBAŞ’ın Aşkın Nörobiyolojisi kongresine katılmıştır. 

Psikolojide test geliştirme dersi için gerekli olan “İnsanların Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği” adlı ölçeği takım arkadaşları ile birlikte geliştirmiş ve uygulamıştır.

Lisans eğitimi boyunca Medya ve Şiddet, Trafikte agresif sürücü tutumları ve cinseyete göre farklılıklar, Bireysel ve Kollektivist kültürlerdeki mültecilerin stres farklılıkları “Pseudoneglect” konuları ve birçok konuda proposallar yazmış ve araştırmalar yapmıştır. Aynı zamanda Milliyet “Pembenar” sayfasına yazılar yazmaktadır. Bu süreçte iletişim ve dil becerileri alanında kendini geliştirmek için TRT spikeri Muratcan Canbay’dan iletişimde dil ve diksiyon dersleri almıştır.

Pandemi sürecinde üyesi olduğu EMDR Derneği nin Travma iyileştirme grubunda gönüllü olarak çalışmalar yapmıştır.  EMDR derneği üyesi olup gönüllü sosyal çalışmalarına devam etmektedir.

Uzmanlık eğitimine ek olarak bilimsel kanıta dayalı yöntemleri benimseyerek aşağıda verilen birçok psikoterapi eğitimi, kongre ve seminerlerine katılmıştır. 

2017’ den beri kurucusu olduğu Ayvalık Keşif Psikoloji Hizmet Merkezi’nde EMDR ve BDT terapisti olarak çocuk, ergen ve yetişkin ve aileler ile çalışmalarına devam etmektedir.    

Eğitimler, Seminerler

 • 1.düzey EMDR Terapisi, Emre Konuk & Asena Yurtseven, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • 2.Düzey EMDT Terapisi, Emre Konuk & Asena Yurtseven, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • 1.düzey Çocuk & Ergenlerde EMDR Terapisi, Prof.Dr. Ümran KORKMAZLAR, Fide Danışmanlık
 • BDT Eğitimi, Doç. Dr. Itır Tarı CÖMERT, İstanbul Esenyurt Üniversitesi
 • Attentioner Dikkat Geliştirme Terapisi, Dr. Hülya Bingöl, Apamer Aktüel Psikoloji
 • Psikoterapi ve Bilişsel Dinamiğe Bütüncül Bir Yaklaşım olarak Benlik Örgütlenmesi, Psk. Mehmet Kılıç, İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Psk.Seval Baysal
 • WISC-R Zeka Testi, Pınar GÜMÜŞ, Psikoloji Akademisi
 • CAT (Çocuklar İçin Tematik Algı Testi), Dr. Necmettin Aksoy, İstanbul Esenyurt Üniversitesi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Dr. Necmettin Aksoy, İstanbul Esenyurt Üniversitesi
 • Cattel 2A – Cattel 3A- Bender Gestalt Motor Algılama Testi- Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi- D2 Dikkat Testi- Burdon Dikkat Testi- Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi- Porteus Labirentleri Testi- Metropolitan Okul Olgunluğu Testi- Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi- OKHT-Okula Hazırlık Değerlendirme Testi-Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi-Ankara Gelişim Tarama Envanteri Uygulayıcısı, Empati Danışmanlık 
 • T.A.T ( Tematik Algı Testi) , Uzm. Klinik Psikolog Tamer Karaokçu
 • Yas Eğitimi, Roger SOLOMON, Emdr Derneği
 • “EMDR Terapistleri için Nörobilim Atölyesi”, Psk. Dr. Görkem Alban Tunca