Zeka Testleri

  • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi – WISC-R

6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Sözel ve performans olmak üzere iki alt ölçeği vardır. Bu alt ölçekler çocuğun kalıcı bilgi edinme, aritmetik-matematik becerisi, soyut düşünme, akıl yürütme, kelime bilgisi ve sözel ifade, kısa süreli işitsel dikkat, görsel hafıza ve görsel dikkat, görsel analiz ve sentez yeteneği, tepki ve çalışma hızındaki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verir.

  • Cattel Zeka Testi
  • Porteus Labirent Testi