Gelişim Tarama Ölçekleri

  • AGTE- Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel olarak değerlendirilmesini sağlar. Çocuğun dil gelişimi, zihinsel becerileri, ince motor ve kaba motor gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri hakkında bilgiler verir.

  • Metropolitan Okul Olgunluğu Envanteri

İlkokula başlayacak olan çocukların sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak okula hazır olup olmadığını ölçmeyi amaçlamaktadır.